Bơm hút chân không khí nén Vmeca VTCL3022-2

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca VTCL3022-2
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 400 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61