Bơm hút chân không khí nén Vmeca PML303X1

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca PML303X1
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 362 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61