Bơm hút chân không khí nén Vmeca PML303X4

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca PML303X4
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1448 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61