Bơm hút chân không khí nén Vmeca MPML303X12

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca MPML303X12
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 43444 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61