Bơm hút chân không khí nén Vmeca VTC3133-2

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca VTC3133-2
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1023 Nl/min
Thương hiệu:

0932.95.15.81