Bơm hút chân không khí nén Vmeca PML303X2

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca PML303X2
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 724 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61