Bơm hút chân không Becker KVT 3.80

MỞ LƯU LƯỢNG SCFM: 46
KHU VỰC TỐI ĐA:27 in.Hg
MÃ LỰC:5
ĐỘ ỒN DB (A):75
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ:178 lbs

0932.95.15.81