Bơm hút chân không Becker KVT 3.80

MỞ LƯU LƯỢNG SCFM: 46

KHU VỰC TỐI ĐA:27 in.Hg

MÃ LỰC:5

ĐỘ ỒN DB (A):75

TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ:178 lbs

Thương hiệu:

0932.95.15.81