Áp suất chân không là gì?

Áp suất chân không là số đo áp suất của lượng vật chất còn tồn tại trong một khoảng không gian nhất định, thường được biểu diễn dưới đơn vị Torr, mBar, Pa, mmHg [abs]…,. Trong 1 buồng khí kín, áp suất chân không tỷ lệ thuận với % lượng vật chất còn lại chứa trong buồng chân không.

Không khí có khối lượng, do lực hút của Trái Đất, sẽ có 1 áp lực không khí đè xuống vật chất trên bề mặt trái đất. Càng lên cao so với mặt đất, cột không khí càng ngắn, áp lực không khí sẽ càng nhỏ. Càng xuống sâu dưới mặt đất, áp lực không khí càng lớn do cột không khí càng cao. Áp suất này được gọi là áp suất khí quyển.

Bên trong 1 buồng kín khí, các phần tử không khí đẩy nhau, tạo ra áp lực lên thành trong của buồng và cả áp lực lên chính bản thân không khí bên trong buồng khí.

Trong một buồng khí kín, được rút chân không, % không khí còn lại trong buồng tỷ lệ thuận với áp suất tuyệt đối bên trong buồng khí.

Vì thế khi một khoảng không gian có áp suất chân không càng cao thì lượng vật chất bên trong nó sẽ càng ít. Đến một mức nào đó khi áp suất chân không đạt 0 Torr hoặc 0 kPa [abs] thì khoảng không gian đó đạt mức chân không tuyệt đối (không còn bất kỳ vật chất bên trong).

Các mức áp suất chân không

Có 3 cách để hiển thị mức chân không:

Cách 1: Thể hiện áp suất chân không tương đối

Với cách này, ta chọn áp suất khí quyển là 0. Máy bơm chân không càng hút mạnh, lượng không khí bên trong càng thấp, áp suất âm càng thấp. Áp suất âm sẽ thấp đến mức tối thiểu -101 Kpa. Khi ở môi trường chân không tuyệt đối, không có không khí trong buồng kín, áp suất bên trong buồng theo biểu thị áp suất tương đối là -101 Kpa.

Sẽ không thể đạt mức áp suất sâu hơn -101 Kpa.

Cách 2: Thể hiện áp suất chân không tuyệt đối

Phương pháp chân không tuyệt đối ta biểu thị mức áp suất chân không của môi trường chân không tuyệt đối là 0. Với biểu thị chân không tuyệt đối, sẽ không có mức áp suất âm.

Càng về mức chân không tuyệt đối, không khí bên trong buồng khí được rút ra hết. Áp suất tuyệt đối càng tiến về 0.

Cách 3: Thể hiện % lượng không khí

Phần trăm không khí còn lại càng thấp, thì áp suất càng giảm.

Các hệ thống chân không được phân loại dựa vào các mức độ áp suất:

  • Rough/Low Vacuum: > Atmosphere to 1 Torr
  • Medium Vacuum: 1 Torr to 10-3 Torr
  • High Vacuum: 10-3 Torr to 10-7 Torr
  • Ultra-High Vacuum: 10-7 Torr to 10-11 Torr
  • Extreme High Vacuum: < 10-11 Torr

Các loại máy bơm khác nhau cho các phạm vi chân không này sau đó có thể được chia thành các mục sau:

  • Bơm chính (Backing): Phạm vi áp suất chân không thô và thấp.
  • Bơm tăng áp (Booster): Phạm vi áp suất chân không thô và thấp.
  • Bơm thứ cấp (chân không cao): Dải áp suất chân không cao, rất cao và cực cao.

0932.95.15.81