Category: Kiến thức chân không chung

Kiến thức chân không chung

Khái niệm áp suất chân không?

Thuật nhữ chân không thường bị hiểu sai nghĩa dẫn đến sự sai lệch trong quá trình thực hiện đo áp suất hay lựa chọn

Read More »
Kiến thức chân không chung

Áp suất chân không là gì?

Áp suất chân không là gì? Áp suất chân không (hay còn gọi là độ chân không hay phần trăm chân không) là số đo

Read More »

0932.95.15.81