Bảng giá bơm hút chân không vòng nước

Bảng giá bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp

Bảng giá bơm hút chân không Busch

Bảng giá bơm hút chân không Leybold

Bảng giá bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp

Bảng giá bơm hút chân không Ulvac

Bảng giá bơm hút chân không Edwards

Bảng giá bơm hút chân không khô

Bảng giá bơm hút chân không khô Orion

Bảng giá bơm hút chân không Becker

Bảng giá bơm hút chân không trục vít

Bảng giá bơm hút chân không dạng xoắn (Scroll)

Author

  • Mr. Phương Nguyễn | Good Motor

    Mr. Phương Nguyễn phụ trách giải pháp máy chân không công nghiệp cho các nhà máy sản xuất, giúp khách hàng ứng dụng hiệu quả công nghệ chân không phù hợp với chi phí thấp.

0932.95.15.81