[PDF] Tài liệu dây chuyền công nghệ chưng cất dầu thô bằng chân không

Lựa chọn dây chuyền công nghệ Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ và chế [...]

[PDF] Tài liệu chưng cất chân không tinh dầu thông

Tổng quan về tinh dầu thông Tinh dầu thông là một loại tinh dầu dễ [...]

[PDF] Tài liệu kỹ thuật chưng cất chân không dầu thô

Tháp chưng cất chân không Chưng cất dầu trong công nghiệp hoạt động liên tục [...]

[PDF] Tài liệu sấy thăng hoa trong quy trình sản xuất bột chanh dây

Sấy thăng hoa là gì? Sấy thăng hoa bột chanh dây là quá trình tách [...]

[PDF] Tài liệu kỹ thuật sấy thăng hoa trong sản xuất chè hòa tan

Quy trình chế biến chè hòa tan Ngay từ giai đoạn chế biến đầu tiên, [...]

[PDF] Tài liệu công nghệ sấy phun trong sản xuất sữa bột

Phương pháp sấy phun sữa bột Sữa nguyên liệu được đưa vào vòi phun trở [...]

Tổng quan về công nghệ sấy phun và quy trình sản xuất sữa bột

Quy trình sản xuất sữa bột Các loại máy bơm chân không EDWARDS dùng cho [...]

[PDF] Tài liệu các quy trình sấy trong sản xuất sữa bột

Tổng quan về nguyên liệu Nguyên liệu chính cho quá trình sản xuất sữa bột [...]

[PDF] Tài liệu công nghệ sản xuất khoai lang tím bằng phương pháp sấy thăng hoa

Giới thiệu về phương pháp sấy thăng hoa Phương pháp sấy thăng hoa hay sấy [...]

[PDF] Tài liệu công nghệ sấy thăng hoa mít

Quy trình công nghệ sấy thăng hoa mít Sơ chế trước khi sấy thăng hoa [...]

[PDF] Tài liệu công nghệ kỹ thuật sấy phun

Sấy phun là gì Sấy phun là quá trình tách ẩm ra khỏi vật liệu [...]

[PDF] Tài liệu sấy thăng hoa trong công nghệ chế biến rau quả

Sấy thăng hoa là gì Sấy thăng hoa là quá trình tách nước ra khỏi [...]

[PDF] Tài liệu kỹ thuật sấy thăng hoa bằng thiết bị chân không

Phương pháp sấy thăng hoa Phương pháp sấy thăng hoa được thực hiện ở điều [...]

[PDF] Tài liệu quá trình cô đặc chân không đường mía

Khái quát về cô đặc mía đường Ngành công nghiệp mía đường là một ngành [...]

[PDF] Tài liệu cô đặc chân không trong quy trình sản xuất kẹo caramel

Tổng quan về kẹo caramel Kẹo caramel (kẹo cứng) là kẹo ở trạng thái vô [...]

[PDF] Tài liệu tổng hợp về phương pháp cô đặc chân không

Khái quát về cô đặc chân không Trong cô đặc hoặc bay hơi chân không, [...]

0969.65.38.61