Pisco VPME

Gắn trực tiếp, loại cố định, nhỏ

Định dạng: VPME6RN-M5

Mã cấu hình kết nối: T8

Kích thước: M05x0.8

Chất liệu: Nitrile, Silicone dẫn điện.

Thương hiệu:

0969.65.38.61