Pad và bộ vít

Chất liệu:

  • Urethane
  • Fluoro
  • Silicone dẫn điện

0932.95.15.81