Pad và bộ vít

Chất liệu:

  • Urethane
  • Fluoro
  • Silicone dẫn điện
Thương hiệu:

0969.65.38.61