Pisco VPA

Mã cấu hình kết nối: M4, M6, T8, H3

Chất liệu:

  • Nitrile
  • Silicone
  • Fluoro
Thương hiệu:

0969.65.38.61