Pisco VPB (có cổng bên)

Loại gắn cố định, có cổng bên

Mã sản phẩm: VPB20KNH-6J

Mã cấu hình kết nối: M6

Chất liệu: NBR chống dầu

0932.95.15.81