Pisco VPF

Gắn trực tiếp, loại lò xo

Định dạng: VPF6RN

Mã cấu hình kết nối: T8. H3, M4, M6

Chất liệu :Silicone dẫn điện

Thương hiệu:

0969.65.38.61