Pisco VPC

Định dạng: VPC4-3RS-4J

Mã cấu hình kết nối: -H3

Chất liệu:

  • Silicone dẫn điện
  • Silicone
  • Nitrile
Thương hiệu:

0969.65.38.61