Pisco VP- K-M(đệm hút và vít)

Mã sản phẩm: VP20KNH-M6

Cấu hình kết nối: M6

Chất liệu: NBR chống dầu

Thương hiệu:

0969.65.38.61