Đệm cao su VP

Chất liệu:

  • Nitrile
  • Silicone
  • Silicone dẫn điện
  • Butadien dẫn điện (Điện trở thấp)
  • NBR dẫn điện (Điện trở thấp)
Thương hiệu:

0969.65.38.61