Pisco VPMA

Định dạng: VPMA20RN-4J

Mã cấu hình kết nối: M6

Chất liệu: Nitrile

Cân nặng: 12g

Thương hiệu:

0969.65.38.61