Bơm hút chân không khí nén Vmeca MPM303X10

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca MPM303X10
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 3410 Nl/min
SKU: Vmeca MPM303X10 Categories: ,

0932.95.15.81