Bơm hút chân không Busch R5 RD 0200/0240/0300/0360 A

Tốc độ bơm: 160 m³/h

Mức chân không cuối cùng: 0.1 hPa (mbar)

Công suất định mức: 3 kW

Tốc độ quay định mức: 1500 min⁻¹

Độ ồn: 68 dB(A)

Thương hiệu:

0969.65.38.61