Bơm hút chân không Busch R5 RD 0200/0240/0300/0360 A

0932.95.15.81