Bơm hút chân không Busch R5 KB 0010/0016 E

Tốc độ bơm: 10 m³/h

Mức chân không cuối cùng: 2.0 hPa (mbar)

Công suất định mức: 0.37 kW

Tốc độ quay định mức: 3000 min⁻¹

Độ ồn: 63 dB(A)

Thương hiệu:

0969.65.38.61