Bơm hút chân không Busch R5 KB 0010/0016 E

0932.95.15.81