Bơm hút chân không Busch R5 KB 0020/0025/0040 DF

0932.95.15.81