Pisco VPB

Mã cấu hình kết nối: M4. M6, T8

Chất liệu:

  • Nitrile
  • Butadien dẫn điện (Điện trở thấp)
Thương hiệu:

0969.65.38.61