Bơm hút chân không khí nén Vmeca MPML303X10

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca MPML303X10
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 3620 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61