Bơm hút chân không khí nén Vmeca PML303X3

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca PML303X3
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1086 Nl/min
SKU: Vmeca PML303X3 Categories: ,

0932.95.15.81