Giác hút chân không Vmeca VB5

Giác hút ống thổi đơn

Lực nâng (↑): 0,08 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 0,05 cm³

Đường kính: 5,5 mm

Thương hiệu:

0969.65.38.61