Giác hút chân không Vmeca VB5

Giác hút ống thổi đơn
Lực nâng (↑): 0,08 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 0,05 cm³
Đường kính: 5,5 mm

0932.95.15.81