Giác hút chân không Vmeca BL5040

Giác hút kép
Lực nâng (↑): 3,98 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 32,3 cm³
Đường kính: 51 mm
Mã: BL5040
Thể loại: BL5040

0932.95.15.81