Giác hút chân không Vmeca VB8

Giác hút đơn
Lực nâng (↑): 0,16 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 0,15 cm³
Đường kính: 8,8 mm
Mã: VB8
Thể loại: VB8

0932.95.15.81