Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML3124

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML3124
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 800 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61