Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML3132

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML3132
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 724 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61