Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML3123

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML3123
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 600 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61