Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML200

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML200
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 2410 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61