Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML1200

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML1200
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 14460 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61