Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML400

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML400
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 4820 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61