Giác hút chân không Vmeca VB10

Giác hút đơn

Lực nâng (↑): 0,34 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 0,48 cm³

Đường kính: 11 mm

Mã: VB10

Thể loại: VB10

0932.95.15.81