Giác hút chân không Vmeca VB10

Giác hút đơn
Lực nâng (↑): 0,34 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 0,48 cm³
Đường kính: 11 mm
Mã: VB10
Thể loại: VB10

0932.95.15.81