Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML600

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML600
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 7230 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61