Bơm hút chân không khí nén Vmeca M3134

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca M3134
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1364 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61