Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML3122

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML3122
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 400 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61