Bơm hút chân không khí nén Vmeca M3133

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca M3133
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1023 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61