Bơm hút chân không khí nén Vmeca M3132

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca M3132
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 682 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61