Bơm hút chân không khí nén Vmeca M3124

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca M3124
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 684 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61