Bơm hút chân không khí nén Vmeca M3123

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca M3123
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 513 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61