Bơm hút chân không khí nén Vmeca M3122

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca M3122
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 342 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61