Bộ lọc tách dầu Busch Filter Kit cho bơm Busch RD 0200/0300/0360 A

5,500,000 

Bộ lọc bao gồm:
1 bộ lọc tách dầu
1 bộ lọc gió
1 bộ lọc carbon
Sử dụng cho các loại bơm Busch RD 0200/0300/0360 A
Độ chính xác lọc:
Bộ lọc tách dầu: 3 microns
Bộ lọc gió: 1 micron
Bộ lọc carbon: không có thông số kỹ thuật chính xác được cung cấp

Thương hiệu:

0969.65.38.61