Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML800

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML800
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 9640 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61