Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML3133

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML3133
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1086 Nl/min
SKU: Vmeca ML3133 Categories: ,

0932.95.15.81