Giác hút chân không SMC ZP3P- JT

Thông tin sản phẩm

  • Truyền hấp phụ của phôi bằng bao bì mềm có màng mềm
  • Màng mỏng và gân hình dạng đặc biệt
  • Chức năng đính kèm dẫn hướng / Tăng tốc / giảm tốc 5,5 giai đoạn
  • Có thể truyền hấp phụ ở mức 4G, ấm đệm và phần đính kèm được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA (Hoa Kỳ Các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) cũng như các tiêu chuẩn của Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm
Thương hiệu:

0969.65.38.61