Giác hút chân không nhỏ/ ngắn SMC ZP2

Thông tin kỹ thuật

Để hút các thành phần nhỏ như chip IC

0932.95.15.81